Sản phẩm bán chạy nhất

SELLY CHOCO

0.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 8h/ ngày | Chống UV 400,000 

SELLY BROWN

0.00 ~-6.00 | 3 thángĐeo 8h/ ngày | Chống UV 400,000 

KEVA CHOCO

0.00 ~-7.00 | 1 ngàyĐeo 24h | Chống UV
(3)
100,000 

IVY GRAY

0.00 ~-7.00 | 1 ngàyĐeo 24h | Chống UV
(4)
100,000 

IVY BROWN

0.00 ~-7.00 | 1 ngàyĐeo 24h | Chống UV
(2)
100,000 

RUSS BROWN

0.00 ~-6.00 | 3 thángĐeo 8h/ ngày | Chống UV
(2)
400,000 

LAVIER BROWN (S07B)

0.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 14h/ ngày | Chống UV
(12)
620,000 

LAVIER CHOCO

0.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 14h/ ngày | Chống UV
(19)
620,000 

XANIA BROWN

0.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 8h/ ngày | Chống UV
(7)
400,000 

AQUA GRAY

0.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 8h/ ngày | Chống UV
(10)
400,000 

Kính Y tế chuyên dụng

CLEAR LENS

1.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 12h/ Ngày | Chống UV
(18)
420,000 

KÍNH ÁP TRÒNG CẬN 24H

0.00 ~-16.00 | 3 thángĐeo 24h/ Ngày | Chống UV
(20)
620,000 

KÍNH ÁP TRÒNG CẬN LOẠN 24H

0.00 ~-6.00 | 3 thángĐeo 24h/ ngày | Chống UV
(6)
800,000 

KÍNH ÁP TRÒNG ĐẶC BIỆT VIỄN 1 THÁNG

0.00 ~-6.00 | 1 thángĐeo 24h/ ngày | Chống UV
(4)
400,000 

Phù hợp đi học và đi làm

AQUA CHOCO

0.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 8h/ ngày | Chống UV
(14)
400,000 

AQUA GRAY

0.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 8h/ ngày | Chống UV
(10)
400,000 

DULCIE BROWN

0.00 ~-10.00 | 3 thángĐeo 8h/ Ngày | Chống UV
(8)
400,000 

DANA GRAY

0.00 ~-7.00 | 1 ngàyĐeo 24h | Chống UV
(16)
100,000 

Những con số biết nói

Hơn 10000 khách hàng mỗi năm.

5 năm kinh nghiệm

hơn 30 mẫu mã lựa chọn

Có thể bạn chưa biết

banner website
banner website
banner website

GIỚI THIỆU CARAS LENS


X