New color contact lens

SAPPHIRE BROWN

Sử dụng 12h/ ngày , chống UV
(2)
600,000 

KÍNH ÁP TRÒNG CẬN 24H

0.00 ~-15.00 | 3 tháng 600,000 

AQUA CHOCO

0.00 ~-10.00 | 3 tháng 400,000 

LAVIER BROWN

0.00 ~-10.00 | 3 tháng 600,000 

SAPPHIRE GREY

0.00 ~-6.00 | 3 tháng 600,000 

KÍNH ÁP TRÒNG CẬN LOẠN 24H

0.00 ~-9.00 | 3 tháng 800,000 

PEARL FOREST

0.00 ~-6.00 | 3 tháng 600,000 

PEARL STONE

0.00 ~-6.00 | 3 tháng 600,000 

Caraslens Instagram

X