Caraslens Instagram

Sản phẩm bán chạy nhất

LAVIER BROWN – Basic

0.00 ~-10.00 | 3 thángDùng 8h/ Ngày | Chống UV 400,000 

LAVIER CHOCO

0.00 ~-10.00 | 3 thángDùng 12h/Ngày | Chống UV 600,000 

XANIA BROWN

0.00 ~-10.00 | 3 thángDùng 8h/ Ngày | Chống UV 400,000 

KÍNH ÁP TRÒNG CẬN 24H

0.00 ~-15.00 | 3 thángDùng 24h/ Ngày | Chống UV 600,000 

AQUA CHOCO

0.00 ~-10.00 | 3 thángDùng 8h/ Ngày | Chống UV 400,000 

AQUA GRAY

0.00 ~-10.00 | 3 thángDùng 8h/ Ngày | Chống UV 400,000 

LAVIER GRAY

0.00 ~-10.00 | 3 thángDùng 12h/ Ngày | Chống UV 600,000 

KÍNH ÁP TRÒNG CẬN LOẠN 24H

0.00 ~-9.00 | 3 thángDùng 24h/ Ngày | Chống UV 800,000 

Sản phẩm khuyên dùng

Trãi nghiệm #CarasLens

Những con số biết nói

Hơn 10000 khách hàng mỗi năm.

5 năm kinh nghiệm

hơn 30 mẫu mã lựa chọn

X